top of page

Afspraken Trouwfotografie

Hieronder vind je de afspraken die wij maken met betrekking tot de fotografie op jullie trouwdag, de volledige algemene voorwaarden vinden jullie hier

Offerte

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek wordt de offerte opgesteld. Deze ontvangen jullie binnen een week na het kennismakingsgesprek.
De geldigheid van een offerte is 14 dagen. Na een akkoord dient de aanbetaling van 50% binnen 14 dagen na aflopen van de offerte betaald te worden. Bij ontvangst van de aanbetaling wordt de trouwdatum vrijgehouden. 

Er kunnen altijd extra uren worden toegevoegd aan de offerte voor de op dat moment geldende tarieven. Uren minderen is niet mogelijk. 

Bij het akkoord gaan met de offerte wordt er ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. 

 

Verplaatsing of annulering

Het aanpassen van de trouwdatum is mogelijk. Deze datum dient voor 31 maart van het opeenvolgende jaar te zijn, anders geldt er een toeslag van €250 per opgeschoven jaar. Indien Liselot Kamphuis Fotografie op de nieuwe datum niet beschikbaar is zorgt zij voor een gelijkwaardige vervangende fotograaf. Nabewerking blijft bij Liselot Kamphuis Fotografie om de stijl te waarborgen. 

Bij annulering tot 8 maanden voorafgaand aan de bruiloft wordt 20% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering tussen de 8 en 4 maanden wordt 40% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering tussen 4 en 2 maanden is 60% van het geoffreerde bedrag opeisbaar en bij annulering binnen 2 maanden voor de bruiloft wordt 80% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

 

Onvoorziene omstandigheden en aansprakelijkheid

Bij onvoorziene omstandigheden zoals overlijden van een familielid, ziekte e.d. waardoor het voor Liselot Kamphuis Fotografie echt niet mogelijk is jullie bruiloft te fotograferen wordt er voor een gelijkwaardig collega gezorgd. De nabewerking blijft bij Liselot Kamphuis Fotografie zodat de stijl gewaarborgd blijft. 

Liselot Kamphuis Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens het huwelijk. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Liselot Kamphuis Fotografie.

 

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen en oudjaarsdag geldt een toeslag van €500

 

Locaties

Het bruidspaar is verantwoordelijk voor het uitzoeken van een fotoshootlocatie. Indien hier kosten aan verbonden zijn (denk aan toegangskosten, parkeren etc.) zijn die kosten voor het bruidspaar. Let er op een alternatief te hebben bij slecht weer indien de fotolocatie niet (deels) overdekt is.

 

Levering foto's en album

Binnen 72 uur ontvangt het bruidspaar een preview met minimaal 30 beelden, deze kunnen ook gedeeld worden op sociale media. De beelden hebben een lage resolutie en zijn voorzien van een bescheiden logo.
Binnen 6 weken na de trouwdag worden alle foto’s opgeleverd via WeTransfer. Deze worden tegelijk verstuurd met de galerij om de beelden voor het album uit te kiezen. 

Alle foto's worden uiteindelijk geleverd op een luxe houten USB stick, deze wordt samen met het fotoalbum verzonden. 

Na het ontvangen van de selectie voor het album zal Liselot Kamphuis Fotografie het album ontwerpen en deze ter goedkeuring per email toezenden. Er is één herziening in de pakketprijs opgenomen. Indien er vaker aanpassingen moeten worden gemaakt kost dit €99 per aanpassingsronde. Bij akkoord wordt het album besteld bij de leverancier, dit gebeurd 1 keer per maand waardoor de levertijd soms iets langer is.

Liselot Kamphuis Fotografie levert GEEN ruw en onbewerkt fotomateriaal. 

Gebruik Foto's

Het bruidspaar is vrij om de gemaakte foto's te gebruiken op sociale media en een niet commerciele website. Wel met vermelding van "Foto: Liselot Kamphuis Fotografie www.LiselotKamphuis.nl" Taggen in tekst met @LiselotKamphuisFotografie op Facebook of Instagram is ook toegestaan. 
De gemaakte foto's kunnen door het bruidspaar zowaar als gewenst worden bijgemaakt voor privé gebruik. Het is niet toegestaan foto's bij te snijden of na te bewerken in een andere bewerking dan aangeleverd. 

De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoproducten. Het is mogelijk dat het bruidspaar de kleuren op zijn/haar beeldscherm anders ervaart.

Indien het bruidspaar zelf producten besteld is de fotograaf niet verantwoordelijk voor het eindproduct.

 

Publicatie door fotograaf

Liselot Kamphuis Fotografie stuurt een link naar een invulformulier waar aangegeven kan worden voor welke uitingen toestemming wordt gegeven. 

Voor commerciële doeleinden wordt apart toestemming gevraagd. 

Auteursrecht foto's 

Het auteursrecht van de foto's ligt ten alle tijden bij de fotograaf. Het is niet toestaan foto's in een andere bewerking en/of uitsnede te gebruiken dan aangeleverd. Het is het bruidspaar niet toegestaan foto's voor wedstrijden en/of commerciële doeleinden in te zetten. 

 

Meefotograferen

Er zullen naast Liselot Kamphuis Fotografie geen andere fotografen worden ingehuurd voor de trouwdag. Het staat gasten vrij om foto's en/of video's te maken met hun mobiele telefoon zonder hierbij de fotograaf te hinderen in haar werk waarvoor zij in ingehuurd. 
Het is mogelijk om via Liselot Kamphuis Fotografie een second shooter in te huren, de kosten hiervoor bedragen €65 per uur. Indien Liselot Kamphuis Fotografie zélf beslist om een tweede fotograaf (stagiair) of assistent mee te nemen zijn hieraan geen kosten verbonden. Indien er bezwaar is tegen een stagiaire dit graag bij boeken aangeven.
Als het bruidspaar er voor kiest om ook een videograaf in te huren dient Liselot Kamphuis Fotografie vooraf op de hoogte te worden gesteld. Liselot Kamphuis Fotografie zal zich inspannen zo goed mogelijk samen te werken met de videograaf al kan zij niet garanderen dat ze niet in beeld komt. Fotograaf is altijd leidend over de videograaf bij belangrijke momenten en beelden. 

 

Bewaren bestanden

Het is aan te raden om van de bestanden op de geleverde USB één of meerdere keren back-up(s) te maken. Bestanden blijven bij Liselot Kamphuis Fotografie minimaal een jaar bewaard. 

 

Privacy en persoonsgegevens

Liselot Kamphuis Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

Een kopie van gemaakte afspraken en persoonsgegevens worden alleen gedeeld met een eventuele vervangende fotograaf of second shooter. 

Klik HIER voor de uitgebreide privacyverklaring

bottom of page