top of page

Afspraken Workshops

Bij het boeken van een workshop gaat de cursist akkoord met onderstaande afspraken, voor de volledige Algemene Voorwaarden klik je HIER

 

Aanmelding

Aanmelden voor een (groeps)workshop doet de cursist door een bericht of mail te sturen met zijn NAW gegevens. Na aanmelding ontvangt de cursist de factuur en alle benodigde informatie. Na aanmelding is de plek gereserveerd voor de cursist.

Bij aanmelding voor (groeps)workshops gelden de prijzen zoals vermeld op de website van Liselot Kamphuis Fotografie. Prijzen worden vermeld exclusief btw.
Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Betaling

Binnen 7 dagen na aanmelding voor de workshop verstuurt Liselot Kamphuis Fotografie alle benodigde informatie en de factuur voor de workshop. 

De factuur dient binnen een termijn van 14 dagen betaald te zijn. De reservering is pas definitief als de betaling ontvangen is. 
Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop ontvangt de cursist de factuur en informatie zo snel mogelijk. De betaling dient voor aanvang van de workshop ontvangen te zijn. 

 

Annulering door cursist of Liselot Kamphuis Fotografie 

Annulering dient schriftelijk of per email te gebeuren. Er geldt géén bedenktijd bij aanmelding voor de workshops gepland op vaste data. Teruggave van het lesgeld is in NIET mogelijk. Indien de factuur nog niet voldaan is op moment van annulering blijft deze opeisbaar. Als de cursist niet aanwezig kan zijn kan de cursist zijn ticket doorverkopen aan een andere cursist. Dit moet wel aan Liselot Kamphuis Fotografie meegedeeld worden. 

Mocht Liselot Kamphuis Fotografie door een overmachtsituatie niet in staat zijn de workshop op de besproken datum te geven zal er een alternatieve datum overlegd worden. Teruggave van het betaalde lesgeld is niet mogelijk. 

 

Inhoud workshop

Het workshopprogramma is geschreven door Liselot Kamphuis Fotografie. Het is niet toegestaan deze informatie op welke manier dan ook naar buiten te brengen. 

Foto's gemaakt tijdens de workshop mogen door de cursist gebruikt worden op social media en website met de vermelding "Gemaakt tijdens de workshop van Liselot Kamphuis Fotografie"

Gemaakte foto's tijdens de workshop mogen niet op een andere manier als portfoliomateriaal gebruikt worden, dan wel ingestuurd voor (foto)wedstrijden. 

 

Aansprakelijkheid

Liselot Kamphuis Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens de workshop. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Liselot Kamphuis Fotografie.

 

Privacy

Liselot Kamphuis Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

De uitgebreide privacyverklaring vind u hier.

bottom of page